ORTAOKUL

ORTAOKUL
    Akademik öğretim sistemimizin birinci amacı temel akademik derslerde (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Bilişim, STEM, Sosyal Bilgiler) disiplinler arası öğretim yöntemiyle öğrendikleri bilgileri harmanlayarak gerçek dünya problemlerine çözüm üretecek düzeye ulaştırmaktır. 5,6 ve 7.sınıfta uyguladığımız disiplinler arası öğretim yöntemi öğrencilerin bilgi genişliğini ve derinliğini fark etmelerini, ilgilendikleri konu ile ilgili bilimsel araştırma yapabilmelerini, yaratıcı ve yenilikçi düşünceler geliştirebilmelerini sağlamakta, kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme becerilerini güçlendirmektedir. Matematiği oyunlarla, fen bilimlerini deneylerle öğrenen öğrenciler için öğrenmek eğlenceye dönüşmektedir.

    Akademik öğretim sistemimizin ikinci amacı öğrencilerimizin LGS’de istedikleri okulu kazanabilmeleridir. 5. ve 6.sınıflarda temel akademik becerileri kavramış olan öğrencilerimiz 7.sınıfın ikinci yarısından, 8.sınıfın sonuna kadar LGS hazırlığa özel programa alınırlar. LGS hazırlığa özel programımız ek kaynağa ihtiyaç bırakmayacak yeterliliğe ve içeriğe sahiptir. Bu nedenle veli ve öğrencilerimize okul dışı hazırlık programlarına yönelmelerini önermiyoruz.
   
    Öğrencilerimize kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almayı, başarı odaklı olmayı, strese dayanıklı olmayı öğretmek için onların sosyal-duygusal öğrenme becerilerini geliştiriyoruz.
    
    Dijital çağda akademik başarı bu güne kadar olduğundan çok daha önemli. Bilimsel temelli yenilikçi eğitim uygulamaları yapıyor ve eğitim disiplininden ödün vermeden çalışıyoruz.

    Öğrencilerimize öğrendikleri bilgileri teknoloji ile harmanlayarak gerçek dünya problemlerine çözüm üretmeye yönlendiriyoruz. Bu amaçla zorunlu dersler listesine aldığımız bilişim ve STEM derslerinde öğrencilerimizin teknoloji okur yazarlığı becerilerini geliştirirken onları ulusal ve uluslararası teknoloji içerikli yarışmalara yönlendiriyor ve destekliyoruz. Bu çalışmalar bütünü karmaşık problemleri çözebilen, eleştirel düşünebilen, disiplinler arası bilgiye sahip, hayat boyu öğrenme becerisi edinmiş, meraklı, hayal gücü ve yaratıcılık becerisi gelişmiş bireyler yetiştirmemizi sağlıyor.

    En iyi okul öğrencisini gelecekte ihtiyaç duyacağı tüm alanlarda en çok destekleyen okuldur.
Hemen Ara