Misyon - Vizyon

Misyon - Vizyon

MİSYONUMUZ

Eğitimde kaliteyi arttırmak, öğrencilerimizin bireysel ilgi ve yeteneklerini göz önünde tutarak her bireyin sahip olduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak, yönetim ve eğitim personelinin yeterliliklerini artırarak, mesleki becerilerini geliştirmek, kaynak kullanımında daha etkili ve verimli olmaktır.


VİZYONUMUZ

Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı içinde yaşadığımız yüzyıla yakışır eğitim ve öğretim faaliyetleri alanında uluslararası standartlara uygun; yabancı dil, teknoloji, bireysel ve sosyal gelişim alanlarında yeterli donanıma sahip öğrenciler yetiştiren ve onlara özgün bireyler olduklarını fark ettirerek hayata hazırlayan Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olmaktır.


DEĞERLERİMİZ

Babaoğlu Koleji eğitimini aşağıda belirtilen değerler doğrultusunda yürütür. Tüm okul çalışanlarını ve paydaşlarını bu değerler çerçevesinde seçer.


DÜRÜSTLÜK

YENİLİKÇİLİK

HAKKANİYET

AÇIKLIK VE ŞEFFAFLIK

İŞİNİ SEVEREK YAPMAK

Hemen Ara